Arlecchino

Er wordt mij wel eens gevraagd waar de naam Arlequino voor staat. Best een lastige naam voor een training en coachingspraktijk. Arlequino is de Franse variant van Arlecchino. De maskerdragende harlekijn uit de Middeleeuwen (Commedia dell’arte). Wij mensen dragen ook dagelijks ons masker om te verhullen wie we werkelijk ten diepste zijn, wat we nu echt voelen en waar we voor staan. Maskers af, ontmaskeren van jouw schil, verhulling vergt moed, eerlijkheid en kracht.
Omdat ik met paarden werk, was het stuk ‘equin’ in de naam reden om deze bijzondere naam gewoon te houden!

betekenis Arlequino

betekenis Arlequino