Vergoedingen

De kosten voor een sessie zijn meestal voor eigen reken­ing, omdat de zorgverzek­er­ing steeds min­der ver­goedt. Mocht je een tra­ject aan­gaan in het kader van per­soon­lijke ontwik­kel­ing, dan kun je deze bij de Belast­ing­di­enst opgeven.

Bron: http://www.belastingtips.nl/zakelijk/tips_voor_ondernemers/studiekosten_aftrekbaar_ondernemer/

Studiekosten en belastingen

Als u een oplei­d­ing, cur­sus of sem­i­nar volgt, kunt u de kosten in uw aangifte inkom­sten­be­last­ing of als bedri­jf­skosten aftrekken. Wat zijn de mogelijkheden?

  1. Hobby: niet aftrekbaar.
  2. Toekom­stig beroep of func­tie: aftrek­baar in aangifte inkomstenbelasting.
  3. Huidig bedrijf: aftrek­baar als bedrijfskosten.

Hobby

Wat voor iemand een hobby is, zal afhangen van uw func­tie. Een cur­sus tuinieren is al snel hobby (ten­zij u een tuiniers­bedrijf runt of een bloe­men­winkel wilt kopen). Een cur­sus Spaans voor de vakantie is hobby, edoch niet als u er voor uw bedrijf iets aan hebt.

Toekom­stig beroep of functie

De kosten zijn in uw aangifte inkom­sten­be­last­ing aftrek­baar. Er geldt een aan­tal beperkingen:

  1. BTW: is niet apart terug te krijgen.
  2. Reiskosten: niet aftrekbaar.
  3. Verbli­jfkosten en hotelkosten: niet aftrekbaar.
  4. Studeerkamer of werkkamer: niet aftrekbaar.

De overige kosten (ook de afschri­jv­ing van uw com­puter) zijn wel aftrek­baar. Er geldt wel een drem­pel van € 500 en u moet de kosten wel in het kalen­der­jaar hebben voldaan.

Bedri­jf­skosten

Een cur­sus, oplei­d­ing of sem­i­nar kost veel geld. Mits u een oplei­d­ing volgt voor uw bedrijf, nieuwe ontwik­kelin­gen of het op peil houden van uw ken­nis, zijn de kosten aftrek­baar. De belan­grijk­ste beperk­ing is dat de kosten maar voor 73,5% aftrek­baar zijn. Voordeel is wel dat de vol­gende kosten gewoon aftrek­baar zijn:

  1. BTW: kunt u terugvra­gen (ten­zij u vri­jgestelde presta­ties ver­richt, dan kunt u de BTW als kosten aftrekken).
  2. Reiskosten: aftrek­baar.
  3. Verbli­jfkosten en hotelkosten: aftrekbaar.

– See more at: http://www.belastingtips.nl/zakelijk/tips_voor_ondernemers/studiekosten_aftrekbaar_ondernemer/#sthash.WXhD9ABy.dpuf